Bodem en ondergrond

Wilt u kabels aanleggen, iets aansluiten op het riool of bodemonderzoek doen? Vaak hebt u een omgevingsvergunning nodig.

 • Bodemonderzoek

  Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Hebt u bouw- of verbouwplannen? Dan is een bodemonderzoek soms nodig.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging van het riool. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool.

 • Afvalwater lozen op het riool

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijke rioleringsstelsel, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig.

 • Kabels en leidingen leggen

  Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen.

 • Rioolontstopping

  Het riool is verstopt, lees hier wat u kunt doen.