Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Hebt u bouw- of verbouwplannen? Dan is een bodemonderzoek soms nodig. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond.

Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen door activiteiten die in of op de bodem plaatsvinden. Soms hebben strengere landelijke onderzoeksnormen effect op eerder gemeten resultaten. Uit een veldinspectie of een aanvullend onderzoek blijkt of de resultaten van het bodemonderzoek na die 2 jaar nog kloppen.

U mag niet zomaar onderzoek laten doen in de bodem als deze niet van u is. U hebt altijd toestemming nodig van de eigenaar. Als de grond van de gemeente is, moet u de gemeente om toestemming vragen.

U kunt de gemeente om advies vragen als u bodemonderzoek wilt of moet doen.

Afspraak maken

Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u bij Omgevingsloket online. Hier kunt u ook een check doen of een aanvraag indienen. Ga naar www.omgevingsloket.nl

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen en beoordelen van een bodemonderzoek via de gemeente vindt u in de legesverordening.