Kabels en leidingen leggen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Als u gaat graven met een machine, moet u een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels- en leidingeninformatiecentrum van het Kadaster (KLIC). Hebt u als telecommunicatiebedrijf toestemming nodig? Dan gelden de regels uit de Telecommunicatiewet.

Aanvraag

Een melding van voorgenomen werkzaamheden moet u minimaal 6 weken voor de geplande begindatum van uitvoering indienen. Voor aanbieders van een openbaar elektronisch communicatienetwerk geldt een termijn van 8 weken.

U kunt de melding doorgeven aan de gemeente. Het aanvraagformulier kunt u sturen aan gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

Kabel- en/of leidingwerkzaamheden aanvragen of melden (pdf 238 kb)

Handboek kabels en leidingen gemeente Hattem 2015 (pdf 1,4 MB)

De gemeente kan tijdens de werkzaamheden controleren of u aan de voorwaarden voldoet.

Tips

Meer weten? Kijk op KLIC