Rioolontstopping

Wat te doen bij een verstopping van het riool?

  • Bij een verstopping van het riool kunt u het erfafscheidingsputje opgraven. De gegevens over de ligging van het erfafscheidingsputje kunt u opvragen bij de gemeente via telefoonnummer (038) 443 16 16.
  • Is het putje leeg en zit de verstopping op eigen grond? Dan moet u zelf zorgen dat de verstopping wordt verholpen. De kosten zijn voor eigen rekening.
  • Is het putje vol en zit de verstopping in het gemeentelijk deel? Dan moet u de gemeente inschakelen. De gemeente verhelpt dan de verstopping. U ontvangt tevens een vergoeding van €100.
  • Wanneer u er voor kiest om het opgraven van het erfafscheidingsputje door derden te laten uitvoeren en het blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk deel zit, dan moet u de gemeente inschakelen. De gemeente verhelpt dan de verstopping. U ontvangt ook in dit geval een vergoeding van €100.
  • Kiest u ervoor om het opgraven door de gemeente te laten uitvoeren, dan dient u eerst akkoord te gaan met de voorwaarde dat de gemeente €100 in rekening brengt. Wanneer blijkt dat de verstopping op het gemeentelijk deel zit, dan worden geen kosten in rekening gebracht, maar heeft u ook geen recht op de vergoeding van €100.