Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning: bij welke activiteiten heb ik er een nodig en hoe lang duurt het voor ik het geregeld heb?

Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. De regels voor ruimtelijke ontwikkeling worden eenvoudiger.

Omgevingsvergunning

Wilt u iets (ver)bouwen of slopen? Dan vraagt u een Omgevingsvergunning aan. Dit doet u via deze website of via het Omgevingsloket online. Voor u de vergunning aanvraagt, kunt u hier checken of het daadwerkelijk nodig is om een Omgevingsvergunning aan te vragen voor uw activiteiten.

Vooroverleg

Vóór u een aanvraag of melding indient, kunt u ook eerst in overleg gaan met het bevoegd gezag die uw aanvraag gaat beoordelen. Tijdens het vooroverleg wordt bekeken of de plannen haalbaar zijn. U kunt het vooroverleg aanvragen via het Omgevingsloket online. Aan dit overleg zijn kosten verbonden. U kunt het vooroverleg op ieder gewenst moment stoppen (let op: er worden dan wel leges in rekening gebracht).

Direct naar Omgevingsloket online

Hoe lang duurt een procedure?

Het ligt eraan of uw vergunningsaanvraag valt onder de reguliere of uitgebreide procedure. Dit ziet u wanneer u de vergunningscheck doet. Een reguliere procedure mag 8 weken duren. En kan éénmaal met 6 weken worden verlengd. De uitgebreide procedure mag 6 maanden duren en kan ook éénmaal met 6 weken worden verlengd. De procedure start na het indienen van de aanvraag in het omgevingsloket. Dient u een schriftelijke aanvraag in, dan start de procedure na ontvangst van de aanvraag bij de gemeente.

Legesverordening

Aan het aanvragen van een vergunning of vooroverleg zijn kosten verbonden. Deze kosten vindt u in onze legesverordening.

Welstandscommissie

De Hattemse Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een onafhankelijke commissie, die toetst of een bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand.