Omgevingsvergunning

Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningscheck doen. Zo ziet u meteen of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u meteen een omgevingsvergunning aanvragen. Dat kan op dezelfde site.

Direct naar Omgevingsloket online

Beschrijving

Soms hebt u geen omgevingsvergunning nodig omdat u gaat bouwen, maar omdat u ‘handelt in strijd met de ruimtelijke regels’. Dan gaat het vaak over het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Activiteiten

De omgevingsvergunning kent verschillende activiteiten:

  • Bouwen of verbouwen
  • Slopen
  • Veranderen van een monument
  • Reclame aanbrengen
  • Brandveilig gebruik
  • Werk of werkzaamheden uitvoeren (bijvoorbeeld het kappen of planten van bomen, afgraven van grond of het aanbrengen van verharding)
  • Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
  • Bedrijf (inrichting) oprichten of veranderen (milieu)

Is sprake van verschillende activiteiten? Dan kunt u deze vergunningen in één keer aanvragen. Dit is echter niet verplicht. U mag ook voor alle activiteiten een aparte vergunning aanvragen. U moet dan wel verschillende procedures doorlopen. Ook kunnen belanghebbenden dan tegen elke vergunning apart bezwaar aantekenen.

Complexe projecten kennen hun eigen regels. Bijvoorbeeld als een milieuvergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, of als u een monument verbouwt. Hierbij is het niet altijd mogelijk om voor losse activiteiten een vergunning aan te vragen. U kunt dan bijvoorbeeld wel weer in 2 fasen vergunningen aanvragen.

Welstand

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een onafhankelijke commissie, benoemd door de gemeenteraad. De commissie bestaat uit een rayonarchitect, monumentendeskundige en een burgerlid. Zij toetsen of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand en adviseren het college van B&W daarover.

Vooroverleg

Hebt u een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u het plan eerst bespreken in een informeel vooroverleg met de gemeente Hattem.

Kosten

Aan het aanvragen van een vergunning of vooroverleg zijn kosten verbonden. Deze kosten vindt u in onze legesverordening.

Aanvraag

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

Aanpak

Het ligt eraan of uw vergunningsaanvraag valt onder de reguliere procedure of de uitgebreide procedure. Dit ziet u wanneer u de vergunningscheck doet. Een reguliere procedure mag 8 weken duren. En kan éénmaal met 6 weken worden verlengd. De uitgebreide procedure mag 6 maanden duren en kan ook éénmaal met 6 weken worden verlengd. De procedure start na het indienen van de aanvraag in het omgevingsloket. Dient u een schriftelijke aanvraag in, dan start de procedure na ontvangst van de aanvraag bij de gemeente.