Uitgebreide procedure

Voor complexere aanvragen geldt een uitgebreide procedure. De beslistermijn daarbij is 26 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Bij deze procedure kan de vergunning níet van rechtswege worden verleend.

Voordat de gemeente de omgevingsvergunning kan verlenen, leggen wij eerst gedurende 6 weken een ontwerpvergunning ter inzage. Iedereen die het niet eens is met de ontwerpvergunning, kan hierop reageren.

Na deze termijn van 6 weken, de zogenaamde ‘zienswijzetermijn’, neemt de gemeente een definitieve beslissing. Tegen de omgevingsvergunning is beroep mogelijk bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. U moet dan aangeven waarom het erg belangrijk is dat het besluit nog niet uitgevoerd wordt.