Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. Vergunningsvrije bouwwerken.Vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Er zijn wel regels waar u zich aan moet houden.
  2. Omgevingsvergunning voor het bouwen (reguliere procedure). Meestal geldt de reguliere procedure als u wilt bouwen. Ook bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  3. Omgevingsvergunning voor het bouwen (uitgebreide procedure). Deze procedure is nodig:
  • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan;
  • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen;
  • bij een monument en
  • het gebouw een dagverblijf wordt voor kinderen of gehandicapten, of nachtverblijf (in de zorg, of hotel en recreatie). Dit heeft te maken met de brandveiligheid.

Kosten

U betaalt voor het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag een percentage van de bouwsom. De hoogte van deze kosten kan per jaar verschillen. U vindt de kosten voor een omgevingsvergunning voor bouwen in de Legesverordening. 

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Als u zeker wilt weten of u een vergunning moet aanvragen, kunt u op het Omgevingsloket Online een vergunningcheck doen. Ga naar www.omgevingsloket.nl

Ook kunt u een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

Termijn

De beslissing over een reguliere omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Ook deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Lees meer over de termijnen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.