Omgevingsvergunning milieu

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

U kunt deze vergunning nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

  • veel energie verbruikt;
  • de lucht vervuilt;
  • geluidsoverlast veroorzaakt;
  • geuroverlast veroorzaakt.

Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) op www.infomil.nl kunt u controleren of u een vergunning nodig hebt. Soms is het genoeg als u een milieumelding doet bij de gemeente.

Soms vraagt u bij de Provincie een vergunning aan of doet u daar een melding. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de Provincie.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Ga naar www.omgevingsloket.nl

Liever persoonlijk contact? U kunt online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken

Aanpak

De gemeente publiceert de aanvraag en de ontwerpvergunning en legt ze zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn publiceert de gemeente de aanvraag en de definitieve vergunning. Deze liggen nogmaals zes weken ter inzage.

De uitgebreide procedure duurt 26 weken, de gemeente kan deze periode eenmalig verlengen met 6 weken.

Bezwaar en beroep

Mensen die gereageerd hebben op de aanvraag en de ontwerpvergunning, kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Tips

Doe de check of u een vergunning nodig hebt of een milieumelding moet doen op AIM - Activiteitenbesluit Internet Module.
Meer informatie over de milieuregels voor uw bedrijf vindt u op Ondernemersplein.nl.
In hoger beroep gaan bij de Raad van State