Vergunningvrij bouwen en verbouwen

Om te bouwen of verbouwen, hebt u vaak een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld:

  • bij zonweringen of rolluiken en
  • bij dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning.

Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningscheck doen. Dan weet u of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

Voorwaarden

Hebt u geen vergunning nodig? Dan zijn er soms toch regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te praten voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Aanvraag

Hebt u toch een omgevingsvergunning nodig? Deze kunt u aanvragen met uw DigiD op www.omgevingsloket.nl .

Meer informatie over de termijnen die gelden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Wilt u meer informatie of advies? Dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken