Vooroverleg omgevingsvergunning

Hebt u een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u het plan eerst bespreken in een informeel vooroverleg met de gemeente Hattem. Dit gaat vooraf aan de definitieve aanvraag van een omgevingsvergunning. Voor het vooroverleg is een schetsplan voldoende. U hoort in het gesprek of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand, of dat u het moet aanpassen.

Vooroverleg aanvragen

U kunt het vooroverleg aanvragen via het Omgevingsloket online. Aan dit overleg zijn kosten verbonden. U kunt het vooroverleg op ieder gewenst moment stoppen (let op: er worden dan wel leges in rekening gebracht).

Direct naar Omgevingsloket online