Monumenten

Wilt u (ver)bouwen aan een monument? Check wanneer u een omgevingsvergunning nodig hebt.

  • Omgevingsvergunning monument aanvragen

    U wilt een monument verbouwen, herstellen of aanpassen. Meestal hebt u daar een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

  • Monument aanwijzen

    Wilt u een gebouw of terrein laten aanwijzen tot gemeentelijk monument? Dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

  • Gemeentelijk- of Rijksmonument

    Een gebouw of terrein kan geregistreerd staan als gemeentelijk- of Rijksmonument. Dat kan als het van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of vanwege de cultuurhistorische waarde.