Gemeentelijk- of Rijksmonument

Een gebouw of terrein kan geregistreerd staan als gemeentelijk- of Rijksmonument. Dat kan als het van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of vanwege de cultuurhistorische waarde.

In het overzicht van Rijks- en gemeentelijke monumenten staan alle objecten in Hattem die als monument zijn opgenomen in het Rijks- of gemeentelijk register Bij de meeste rijksmonumenten is de kadastrale aanduiding opgenomen.

Kijk meer informatie ook eens op de website www.monumenten.nl.

Omgevingsvergunning

Wilt u als eigenaar van een beschermd monument uw eigendom aanpassen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Subsidie monumenten

In 2022 is in Hattem geen subsidiegeld beschikbaar voor onderhoud van gemeentelijke monumenten.