Gemeentelijk- of Rijksmonument

Een gebouw of terrein kan geregistreerd staan als gemeentelijk- of Rijksmonument. Dat kan als het van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of vanwege de cultuurhistorische waarde.

Subsidie monumenten

In 2021 is in Hattem geen subsidiegeld beschikbaar voor onderhoud van gemeentelijke monumenten.

Omgevingsvergunning

Wilt u als eigenaar van een beschermd monument uw eigendom aanpassen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Regelgeving monumenten

In het overzicht van Rijks- en gemeentelijke monumenten staan alle objecten in Hattem die als monument zijn opgenomen in het Rijks- of gemeentelijk register Bij de meeste rijksmonumenten is de kadastrale aanduiding opgenomen.

Kijk meer informatie ook eens op de website www.monumenten.nl.