Omgevingsvergunning monument

U wilt een monument verbouwen, herstellen of aanpassen. Meestal hebt u daar een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

Voorwaarden

U hebt een vergunning nodig voor een monument als:

  • u werkzaamheden wilt verrichten aan een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd monument. U wilt dit monument bijvoorbeeld restaureren, verbouwen of slopen.

Voor ‘gewoon onderhoud’ hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat is alles waarbij het uiterlijk aan de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Voorbeelden zijn:

  • het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur en
  • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen.

Ook aanpassingen binnen in het monument kunnen soms zonder vergunning. Bijvoorbeeld het weghalen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een nieuwe schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningsvrij.

Wilt u eerst meer informatie? Maak dan een afspraak met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning voor een monument vindt u in de legesverordening.

Bijzonderheden

Doet u een grote verbouwing aan uw monument? Dan geldt de uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning. De procedure duurt 26 weken.

Voor alle andere wijzigingen geldt de reguliere procedure. Die duurt 8 weken. De gemeente kan beide termijnen met zes weken verlengen.

Aanvraag

Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen. Hier vraagt u ook een vergunning aan voor uw werkzaamheden.