Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren gaan richten en in welke richting de gemeente zich moet ontwikkelen. Wij maken deze visie samen met u. Op dit moment ligt er een Koersdocument, waarover u uw mening kunt geven.

Volgend jaar gaat de Omgevingswet in. Deze wet gaat over alle regels en wetten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan ruimtelijke ordening, wonen, verkeer, economie, milieu, natuur, duurzaamheid, water en veiligheid. Onderwerpen die iedereen in Hattem raken. Jong, oud, nu en in de toekomst. Al deze onderwerpen worden nu geregeld in verschillende wetten. Met de komst van de Omgevingswet verdwijnen onnodige en onbruikbare wetten. Ook komt er meer samenhang in de nieuwe regelgeving en wordt besluitvorming eenvoudiger gemaakt.

Wat verandert er?

Ook voor de gemeente Hattem verandert er veel met de komst van de Omgevingswet. Niet alleen omdat er minder regels zijn om aan te toetsen, maar ook omdat iedere gemeente meer afwegingsruimte krijgt om te bepalen wat belangrijk wordt gevonden en maatwerk te leveren.
En de rol van de gemeente verandert. De samenleving krijgt een veel grotere rol in de planvorming. De gemeente zal meer gaan faciliteren, inspireren en integraal belangen gaan afwegen. De nieuwe wet vraagt dus ook om een verandering in gedrag bij de overheid.

Wat gaan we doen: Omgevingsvisie opstellen

De eerste stap die we hiervoor gezamenlijk gaan zetten is het opstellen van een Omgevingsvisie. In deze visie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren willen concentreren en in welke richting de gemeente zich moet ontwikkelen: wat zijn de kernwaarden van onze gemeente? Hoe ziet een mooie omgeving eruit? Waar gaan we veel energie aan besteden? Wat vinden we juist niet belangrijk? De Omgevingsvisie wordt de kapstok voor alle keuzes die we maken voor onze fysieke leefomgeving, en is daardoor voor iedereen relevant. Het nieuwe aan de Omgevingsvisie is dat ook sociale onderwerpen zoals gezondheid en welzijn goed betrokken worden in de visie en de keuzes die gemaakt worden.

Van én voor Hattem

De Omgevingsvisie moet een visie worden waar iedereen iets van kan vinden en waar we samen aan gaan werken. Het is nadrukkelijk niet de visie van de gemeentelijke organisatie. Alle inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners worden daarom op verschillende manieren uitgenodigd om mee te denken en input te leveren. Dit gebeurt op verschillende momenten dit jaar. 

Planning

In maart 2021 kon u via webinars en op ons participatieplatform www.samenhattem.nl uw reactie geven op het Koersdocument. Deze reacties hebben we verzameld, we gaan hiermee aan de slag om de koers om te zetten naar een Ontwerp-Omgevingsvisie. Daar kunt u na de zomer op reageren. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie begin 2022 vaststelt.

Download het Koersdocument

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het doel van deze notitie is het beschrijven voor welke thema’s en op welke wijze onderzoek zal worden verricht in het MER. Verder wordt inzicht gegeven in de voorgenomen ontwikkelingen, de omvang van het onderzoeksgebied en het detailniveau dat benodigd is voor een goede besluitvorming. Het plangebied voor het planMER Omgevingsvisie is het grondgebied van de gemeente Hattem.

Bekendmaking

Download de notitie Reikwijdte en Detailniveau

Wat gebeurt er met uw input?

Alle ideeën, suggesties en tips die we ontvangen, gebruiken we voor het maken van de uiteindelijke Omgevingsvisie. Natuurlijk gaan we ook verder met de informatie die we al bij u opgehaald hebben. Over bijvoorbeeld het buitengebied, 't Veen, de binnenstad en de woonzorgzone. Uiteindelijk gaan we voor een visie van én voor Hattem. Wilt u meer weten of meedenken? Laat het ons weten door een email te sturen naar: omgevingsvisie@hattem.nl.