Planschade

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk komt. Of als een nieuwe weg wordt aangelegd. U kunt daardoor schade lijden. Dat heet planschade. Een paar voorbeelden:

  • Het uitzicht over weilanden vanuit uw huis verandert door de bouw van een nieuwe woonwijk.
  • Naast uw huis komt een kinderdagverblijf.
  • Het terras bij uw café heeft geen uitzicht meer en de klanten blijven weg.

De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Misschien komt u in aanmerking voor een vergoeding. Een onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in. Hij adviseert de gemeente of u wel of niet voor een schadevergoeding in aanmerking komt. De gemeente beslist over uw aanvraag en bepaalt het bedrag van de eventuele schadevergoeding.

U krijgt geen schadevergoeding als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft aangekocht of onteigend.

Ook bij landelijke projecten ('rijksprojecten') kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Bijvoorbeeld als er een nieuwe snelweg aangelegd wordt. Hierover leest u meer op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).
  • Er is schade door planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen).
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden. Dat wil zeggen: er is geen bezwaar meer mogelijk tegen het plan of de vergunning.
  • U hebt goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.
  • U hebt nog niet op een andere manier een schadevergoeding  gekregen.

Kosten

U betaalt € 300 voordat de gemeente uw aanvraag in behandeling neemt. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen.

Als de gemeente uw aanvraag voor een schadevergoeding accepteert, krijgt u de € 300 terug. Dat geldt ook bij een gedeeltelijke acceptatie. U krijgt het bedrag niet terug als de gemeente de schadevergoeding niet toekent.

Aanvraag

U vraagt de vergoeding van planschade aan bij de gemeente.

Om een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade te kunnen doen moet u het volgende aanleveren:

Het formulier en kopie eigendomsbewijs kunt u sturen naar: Gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.