Ruimtelijke plannen

Hier vindt u informatie over bestemmingsplannen in Hattem. En wat er aan ruimtelijke plannen op stapel staat.