Bestemmingsplan Assenrade

Het bestemmingsplan Assenrade is opgesteld om de voortgang in de woningbouw in Hattem voor de toekomst te garanderen.