Bestemmingsplan Binnenstad

Het bestemmingsplan binnenstad is gericht op het handhaven van de bestaande situatie in combinatie met een flexibele planregeling.