Ambitie gemeente Hattem

Een energieneutraal Hattem in 2050, dat is de ambitie van gemeente Hattem. En dat betekent dat wij aan de slag gaan met duurzaamheid.

Gemeente Hattem wil duurzame initiatieven van inwoners en ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen en een stap verder helpen. Natuurlijk beginnen we bij onszelf. Zo hebben we plannen om onze dienstreizen te verduurzamen. Bijvoorbeeld door het inzetten van elektrische vervoersmiddelen. Ook hebben we – waar mogelijk – gemeentelijk vastgoed van zonnepanelen voorzien.

Duurzame maatregelen

We stimuleren onze inwoners om te investeren in duurzame maatregelen. Door bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen, het verduurzamen van huurwoningen (in samenwerking met Triada) en het energieloket Veluwe Duurzaam. Ook ondersteunen we het initiatief Powered by Hattem en onderzoeken potentiële locaties voor het opwekken van zonne-energie. Denk bijvoorbeeld aan de oude stortplaats (tussen de Oranje Nassaulaan en de Prinses Beatrixlaan).

Aardgasvrij

Het Rijk zet in op aardgasvrije nieuwbouw. Dit betekent dat alle nieuwe huizen gebouwd worden zonder aansluiting op gas. De eerste wijk in Hattem waar dit gebeurt, is ’t Veen.

Mobiliteit

Hattem zet in op duurzaam vervoer, door:

  • vanaf september 2020 een aantal deelauto’s in te zetten voor dienstreizen (samen met PoweredByHattem);
  • elektrische dienstfietsen ter beschikking te stellen voor medewerkers;
  • het wagenpark (van de buitendienst) gaandeweg elektrisch te maken;
  • het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s uit te breiden (samen met Powered by Hattem en Allegro). Bekijk waar in Hattem al een oplaadpunt van Allegro te vinden is.