Energiebesparing

Sinds 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Voor 1 juli 2019 hadden bedrijven zich daarvoor moeten melden. Het is voor ondernemers vaak nog niet bekend wat zij zelf moeten doen, wat de rol is van RVO, van de gemeente en van Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken. Bedrijven met een milieuvergunning zijn vrijgesteld van de informatieplicht. Op de website van de RVO.nl wordt men door een stappenschema geleid waaruit blijkt of de informatieplicht van toepassing is. Het doel van de informatieplicht is dat bedrijven inzicht krijgen in hun energieverbruik en hun besparingspotentieel.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De melding moet worden ingediend bij RVO.nl. Het Rijk is echter niet de instantie die toeziet op de naleving van de informatieplicht. Dat is aan de gemeenten. ODNV houdt namens de gemeenten op de Noord-Veluwe toezicht op de naleving van milieu wet- en regelgeving, waaronder op de informatieplicht energiebesparing. De  termijn en de manier waarop besparingen worden ingevuld, kan met ODNV worden besproken. Bedrijven die zich niet melden en/of de verplichte energiebesparende maatregelen niet treffen, worden daarover aangeschreven.

Indienen van een melding

Het indienen van een melding kan via de website van RVO.nl en is niet heel ingewikkeld. Men moet wel over e-Herkenning beschikken. Ook vraagt het de nodige (technische) kennis van het bedrijf en de bedrijfsprocessen. Een bedrijf kan er ook voor kiezen om een intermediair in te schakelen.

Energieverbruik

Naast algemene gegevens als adres, KVK gegevens, contactpersoon e.d., moet allereerst het energieverbruik worden ingevoerd. De informatieplicht geldt, zoals gezegd, alleen wanneer men meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas op jaarbasis verbruikt. Wanneer men minder verbruikt wordt de melding afgebroken en aangegeven dat de informatieplicht niet van toepassing is.

Erkende maatregelenlijsten (EML)

Na het invoeren van de algemene informatie moet men een lijst met erkende maatregelen (EML) kiezen die voor 19 branches zijn opgesteld. Daarnaast is er nog een 20ste EML voor bedrijven die buiten de 19 branches vallen. De maatregelen die in de lijst beschreven zijn, zijn energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar worden terugverdiend.
Per maatregel moet worden aangegeven of die wel of niet genomen is en zo ja, of de maatregel geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd. Op deze manier kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat in een deel van een gebouw LED verlichting is toegepast en in een ander deel (nog) niet. Wanneer alle vragen zijn beantwoord, kan het formulier worden ingediend. Na het indienen van het formulier wordt een ontvangstbevestiging verstuurd door RVO.

Voor vragen over het indienen van de melding kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur contact worden opgenomen met RVO, telefoonnummer: (088) 042 42 42 of via het contactformulier op de website.
Voor vragen over de melding die meer op een specifiek bedrijf gericht zijn, kan contact worden opgenomen met ODNV, telefoonnummer: (0341) 474 300 of per e-mail: info@odnv.nl.

Relevante links

Omgevingsdienst Noord-Veluwe
MKB Nederland en VNO-NCW
RVO
Infomil