Aangifte doen van overlijden

Als iemand is overleden, moet de gemeente waar deze persoon is gestorven dit weten. Meestal regelen familieleden de aangifte van overlijden in overleg met de begrafenisondernemer. Soms doen goede bekenden aangifte. Wilt u aangifte doen van overlijden? Ga dan naar de gemeente.

Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt voor aanpassing van de basisregistratie personen (BRP). Ook maakt de gemeente een overlijdensakte op.

Voorwaarden

Houd er bij een overlijden rekening mee dat:

  • u de aangifte van overlijden moet doen voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt en
  • u de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden mag begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder of later begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. De begrafenisondernemer kan dit voor u regelen.

Aanvraag

U doet aangifte bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Maak hiervoor gebruik van het formulier aangifte van overlijden (pdf 25 kb). Is uw naaste in Hattem gestorven? Dan kunt u het formulier vervolgens mailen naar burgerzaken@hattem.nl.

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Burgerzaken. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken