Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat binnen 6 werkdagen worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Maar ook nabestaanden kunnen aangifte van overlijden doen. U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente.

Aangifte door uitvaartondernemer

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden. Bent u nog niet bekend als uitvaartondernemer in de gemeente Hattem, neem dan contact op met afdeling Burgerzaken via burgerzaken@hattem.nl.

Overlijdensaangifte (met eHerkenning)

Kosten

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 14,30 (tarief 2022).

Meenemen

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden van een arts of lijkschouwer.
 • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis/crematie door de officier van justitie.
 • Als uitstel van begrafenis/crematie nodig is: verklaring van geen bezwaar van een arts.
 • Als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester.
 • Eventueel trouwboekje om het overlijden in vast te leggen.
 • Geld: u betaalt het uittreksel van de overlijdensakte bij de aangifte, bij voorkeur met pin.

Wat u moet weten

 • De gemeente registreert het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • De gemeente geeft met aangifte voor overlijden toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene.
 • Als de overledene in een andere gemeente woont, hoeft u het overlijden niet zelf door te geven in deze gemeente. Dit doet de gemeente waar de persoon overleden is.

Uitstel begrafenis of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 werkdagen na overlijden te begraven of cremeren. Bijvoorbeeld bij een misdrijf of omdat familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn. Vraag dan toestemming voor uitstel aan bij de gemeente via telefoonnummer (038) 443 16 16. U heeft een verklaring van geen bezwaar van een arts nodig.

Levenloos geboren kind aangeven

Het aangeven van een levenloos geboren kind doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Als uw kind in de gemeente Hattem is geboren, maakt u hiervoor een afspraak via telefoonnummer (038) 443 16 16. Lees meer over het aangeven van een levenloos geboren kind op Rijksoverheid.nl.

Overlijden in het buitenland

Het overlijden van een inwoner van de gemeente Hattem in het buitenland moet u doorgeven aan de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Neem de overlijdensakte mee. Lees meer over overlijden in het buitenland op Rijksoverheid.nl.

Toestemming ontleding lichaam

Als de overledene heeft aangegeven zijn of haar lichaam aan de wetenschap te willen geven, dan is hiervoor een codicil/wilsbeschikking van de overledene nodig. De burgemeester moet toestemming geven voor de ontleding. De toestemming wordt binnen 3 dagen afgegeven.