Aangifte doen van overlijden

Is een dierbare van u overleden? Of iemand anders, wiens overlijden u wilt aangeven? Meestal doet de uitvaartondernemer dan aangifte van overlijden. U kunt ook zelf aangifte doen. Dit moet bij de gemeente waar uw dierbare overleden is. Neem de verklaring van overlijden mee bij de aangifte. Deze krijgt u van de arts die het overlijden heeft vastgesteld. De aangifte van overlijden moet u binnen 6 werkdagen doen.

Aangifte door uitvaartondernemer

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden. Bent u nog niet bekend als uitvaartondernemer in de gemeente Hattem, neem dan contact op met afdeling Burgerzaken via burgerzaken@hattem.nl.

Overlijdensaangifte (met eHerkenning)

Kosten

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 14,30 (tarief 2022).

Meenemen

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden van een arts of lijkschouwer.
  • Als de persoon niet-natuurlijk is overleden: verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een lijkschouwer). En een verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie).
  • Als uitstel van de begrafenis of crematie nodig is, een 'Verklaring van geen bezwaar' van een arts.
  • Als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester.
  • Eventueel trouwboekje om het overlijden in vast te leggen.

Wat u moet weten

  • De gemeente registreert het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • De gemeente geeft met aangifte voor overlijden toestemming voor het begraven of cremeren van de overledene.
  • Als de overledene in een andere gemeente woont, hoeft u het overlijden niet zelf door te geven in deze gemeente. Dit doet de gemeente waar de persoon overleden is.

Uitstel begrafenis of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 werkdagen na overlijden te begraven of cremeren. Bijvoorbeeld bij een misdrijf of omdat familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn. Vraag dan toestemming voor uitstel aan bij de gemeente via telefoonnummer (038) 443 16 16. U heeft een verklaring van geen bezwaar van een arts nodig en/of een verklaring van de officier van justitie.

Levenloos geboren kind aangeven

Het aangeven van een levenloos geboren kind doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Als uw kind in de gemeente Hattem is geboren, maakt u hiervoor een afspraak via telefoonnummer (038) 443 16 16. Lees meer over het aangeven van een levenloos geboren kind en opname levenloos geboren kind in Basisregistratie Personen

Overlijden in het buitenland

Het overlijden van een inwoner van de gemeente Hattem in het buitenland moet u doorgeven aan de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Neem de overlijdensakte mee. Lees meer over overlijden in het buitenland op Rijksoverheid.nl.

Toestemming ontleding lichaam

Als de overledene heeft aangegeven zijn of haar lichaam aan de wetenschap te willen geven, dan is hiervoor een codicil/wilsbeschikking van de overledene nodig. De burgemeester moet toestemming geven voor de ontleding. De toestemming wordt binnen 3 dagen afgegeven.