Echtscheiding melden

Een echtscheiding moet via een advocaat worden aangevraagd bij de rechtbank. Nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan, stuurt de advocaat de benodigde gegevens naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Als de documenten compleet zijn, dan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de echtscheiding verwerken in de registers van de burgerlijke stand.

Nadat de echtscheidingsbeschikking onherroepelijk is geworden, met andere woorden, wanneer er geen bezwaar en beroep meer mogelijk is, moet u de melding binnen 6 maanden doen. Dit laatste blijkt uit een akte van berusting of een verklaring van de griffier van de rechtbank dat er geen hoger beroep is ingesteld.

Aanvraag

U of uw advocaat meldt de echtscheiding bij de gemeente. U kunt de echtscheiding alleen laten inschrijven in de gemeente waar u getrouwd bent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Burgerzaken op telefoonnummer (038) 443 16 16.