Paspoort, rijbewijs en uittreksels

 • Paspoort

  Een paspoort is zowel een reisdocument als een identiteitsbewijs. U vraagt uw paspoort persoonlijk aan.

  Meer informatie

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart is zowel een identiteitsbewijs als een reisdocument. Een identiteitskaart is geldig voor het reizen in Europa. U vraagt uw identiteitskaart persoonlijk aan.

  Meer informatie

 • Rijbewijs

  Met een rijbewijs kan een bestuurder aantonen dat hij of zij een motorvoertuig van een bepaalde categorie mag besturen. U vraagt uw rijbewijs persoonlijk aan.

  Meer informatie

 • Gezondheidsverklaring CBR

  Om veilig aan het verkeer deel te nemen, moet u gezond genoeg zijn. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere weggebruikers. Het CBR beoordeelt dit met de Gezondheidsverklaring.

  Meer informatie

 • Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

  Instanties kunnen u vragen om een uittreksel persoonsgegevens, ook wel uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). U kunt het uittreksel online aanvragen met uw DigiD.

  Meer informatie

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de registers van de burgerlijke stand. U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand online aanvragen met uw DigiD.

  Meer informatie

 • Bewijs van in leven zijn

  Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. U kunt het bewijs van in leven zijn online aanvragen met uw DigiD.

  Meer informatie

 • Bewijs van Nederlandse nationaliteit

  Soms wilt u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist, of wanneer u gaat trouwen. U kunt het bewijs online aanvragen met uw DigiD.

  Meer informatie

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Werkgevers en andere organisaties kunnen vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam hebt staan.

  Meer informatie

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek indienen met uw DigiD.

  Meer informatie

 • Persoonsgegevens veranderen of verwijderen

  Bent u van mening dat uw persoonsgegevens niet juist zijn? Dan kunt u om correctie van uw gegevens vragen. U vraagt dit schriftelijk aan bij de gemeente.

  Meer informatie

 • Handtekening laten legaliseren

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. U hebt bijvoorbeeld een gelegaliseerde handtekening nodig als u iemand een volmacht wilt geven.

  Meer informatie

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam wijzigen? Dit kunt u aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Keurt het ministerie uw aanvraag goed? Dan komt uw nieuwe naam in de basisregistratie personen (BRP) te staan.

  Meer informatie

 • Voornaam wijzigen

  Als u uw voornaam wilt wijzigen, moet u naar de rechtbank. U moet voor het wijzigen van uw voornaam een belangrijke reden hebben. Bijvoorbeeld omdat u gepest wordt met uw naam of omdat uw voornaam verkeerd gespeld is bij de geboorteaangifte.

  Meer informatie

 • Nederlandse nationaliteit via naturalisatie

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: via de naturalisatieprocedure en de optieprocedure .

  Meer informatie

 • Nederlandse nationaliteit via optieprocedure

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: via de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

  Meer informatie

 • Naturalisatieceremonie

  De naturalisatieceremonie is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders. Krijgt u door naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit? Dan bent u verplicht de naturalisatieceremonie bij te wonen.

  Meer informatie