Paspoort, rijbewijs en uittreksels

 • Paspoort

  Een paspoort is zowel een reisdocument als een identiteitsbewijs. Je vraagt jouw paspoort persoonlijk aan.

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart is zowel een identiteitsbewijs als een reisdocument. Een identiteitskaart is geldig voor het reizen in Europa. U vraagt uw identiteitskaart persoonlijk aan.

 • Rijbewijs

  Met een rijbewijs kan een bestuurder aantonen dat hij of zij een motorvoertuig van een bepaalde categorie mag besturen. U vraagt uw rijbewijs persoonlijk aan.

 • Gezondheidsverklaring CBR

  Om veilig aan het verkeer deel te nemen, moet u gezond genoeg zijn. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere weggebruikers. Het CBR beoordeelt dit met de Gezondheidsverklaring.

 • Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

  Instanties kunnen u vragen om een uittreksel persoonsgegevens, ook wel uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). U kunt het uittreksel online aanvragen met uw DigiD.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de registers van de burgerlijke stand. Je kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand online aanvragen met DigiD.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. U kunt het bewijs van in leven zijn online aanvragen met uw DigiD.

 • Bewijs van Nederlandse nationaliteit

  Soms wilt u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist, of wanneer u gaat trouwen. U kunt het bewijs online aanvragen met uw DigiD.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Werkgevers en andere organisaties kunnen vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam hebt staan.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek indienen met uw DigiD.

 • Persoonsgegevens inzage, correctie, verwijderen

  Je kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in te zien. Of om je persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

 • Handtekening laten legaliseren

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. U hebt bijvoorbeeld een gelegaliseerde handtekening nodig als u iemand een volmacht wilt geven.

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam wijzigen? Dit kunt u aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Keurt het ministerie uw aanvraag goed? Dan komt uw nieuwe naam in de basisregistratie personen (BRP) te staan.

 • Voornaam wijzigen

  Als u uw voornaam wilt wijzigen, moet u naar de rechtbank. U moet voor het wijzigen van uw voornaam een belangrijke reden hebben. Bijvoorbeeld omdat u gepest wordt met uw naam of omdat uw voornaam verkeerd gespeld is bij de geboorteaangifte.

 • Nederlandse nationaliteit via naturalisatie

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: via de naturalisatieprocedure en de optieprocedure .

 • Nederlandse nationaliteit via optieprocedure

  Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: via de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

 • Naturalisatieceremonie

  De naturalisatieceremonie is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders. Krijgt u door naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit? Dan bent u verplicht de naturalisatieceremonie bij te wonen.