Handtekening laten legaliseren

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. U hebt bijvoorbeeld een gelegaliseerde handtekening nodig als u iemand een volmacht wilt geven. Een bedrijf of organisatie kan ook om een gelegaliseerde handtekening vragen. Een gelegaliseerde handtekening is vaak nodig op formulieren en documenten die naar het buitenland worden gezonden. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis in het buitenland.

Afspraak maken

Voorwaarden

Een ambtenaar van de gemeente moet aanwezig zijn bij de legalisatie.

Kosten

€ 7,35 (tarief 2022)

Meenemen

Om uw handtekening te legaliseren, neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs en
  • het document dat u wilt ondertekenen