Naturalisatieceremonie

De naturalisatieceremonie is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders. Krijgt u door naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit? Dan bent u verplicht de naturalisatieceremonie bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst besteedt de gemeente aandacht aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Ook legt u een verklaring van verbondenheid af.

De burgemeester of wethouder reikt het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging persoonlijk aan u uit. Pas na ontvangst van het document bent u Nederlander geworden.

Na de naturalisatieceremonie bent u officieel Nederlander. U hebt nu:

  • het recht om te stemmen;
  • het recht om zelf politiek actief te worden;
  • het recht om ook in andere landen van de Europese Unie te wonen en te werken;
  • het recht op hulp van Nederlandse ambassades in het buitenland.

Voorwaarden

Hebt u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol doorlopen? Dan krijgt u een uitnodiging voor de ceremonie.

Bijzonderheden

Hebt u de optieprocedure gevolgd? Dan krijgt u een bevestiging dat u het Nederlanderschap krijgt. Binnen 9 weken vindt dan de uitreiking van de optiebevestiging plaats.

Hebt u de naturalisatieprocedure gevolgd? Dan ondertekent de Koning het besluit van uw Nederlanderschap. Binnen 3 maanden vindt vervolgens de naturalisatieceremonie plaats. U ontvangt ongeveer 6 weken van tevoren de uitnodiging voor de ceremonie.

Aanvraag

De gemeente organiseert de naturalisatieceremonie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Burgerzaken via telefoonnummer (038) 443 16 16.