Nederlandse nationaliteit via naturalisatie

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: via de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking.

U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. De gemeente vertelt u onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden.
De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan krijgt u een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie. Daar ontvangt u het naturalisatiebesluit.

Voorwaarden

Voor naturalisatie moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft 5 jaar voor het verzoek onafgebroken gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
 • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.

Kosten

De naturalisatieprocedure kost (tarieven 2022):

 • voor u alleen: € 945
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.206
 • voor een minderjarige: € 139

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan betaalt u:

 • voor u alleen: € 703
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 965

U betaalt dit bij uw aanvraag.

Aanvraag

U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer (038) 443 16 16.

De beoordeling en goedkeuring van uw verzoek duurt maximaal 1 jaar.

De procedure bestaat uit 3 delen. Na een deel bij de gemeente en een deel bij de IND is er weer een deel bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

Meenemen

U betaalt voor de naturalisatieprocedure bij de aanvraag. Verder hebt u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • uw geldige verblijfsdocument;
 • uw geboorteakte;
 • uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent);
 • uw inburgeringsdiploma en
 • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor.

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.