Nederlandse nationaliteit via optieprocedure

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op twee manieren: via de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Niet iedereen komt voor de optieprocedure in aanmerking. De gemeente controleert of u voldoet aan de eisen.

Voldoet u aan de eisen? Dan hoeft u alleen maar een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring.

Daarna krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar moet u verplicht bij aanwezig zijn. U krijgt daar het optiebesluit uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Daardoor wordt u Nederlander.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U bent meerderjarig.
 • U heeft een verblijfsvergunning.

Er gelden nog extra voorwaarden voor de volgende gevallen:

 • U bent het kind van immigranten.
 • U heeft geen nationaliteit, maar woont hier al 3 jaar (u bent dan staatloos).
 • Bij langdurig verblijf:
  • u woont hier vanaf uw 4e jaar of
  • u heeft de AOW-leeftijd bereikt en u woont hier 15 jaar. 
 • U bent oud-Nederlander. 
 • U bent minstens 3 jaar getrouwd met een Nederlander en woont hier 15 jaar. 

Kosten

De optieprocedure kost (tarieven 2022):

 • voor u alleen: € 200
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 342
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 22

U betaalt dit bij uw aanvraag.

Aanvraag

U gaat persoonlijk naar de gemeente. Daar legt u schriftelijk de verklaring af dat u Nederlander wilt worden. De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer (038) 443 16 16.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.