Persoonsgegevens inzage, correctie, verwijderen

U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt in te zien. Ook kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Dit formulier is niet bedoeld voor het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP).

Persoonsgegevens: inzage, correctie of verwijdering

Tips

Voornaam wijzigen

Als u uw voornaam wilt wijzigen, moet u naar de rechtbank. U moet voor het wijzigen van uw voornaam een belangrijke reden hebben. Bijvoorbeeld omdat u gepest wordt met uw naam of omdat uw voornaam verkeerd gespeld is bij de geboorteaangifte.

Achternaam wijzigen

Wilt u uw achternaam wijzigen? Dit kunt u aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Gebruik hiervoor het speciale aanvraagformulier.

Andere achternaam gebruiken

Wilt u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken worden? Geef dat dan bij de gemeente aan. De gemeente verandert dan uw aanschrijfnaam, maar niet uw geboortenaam.