Persoonsgegevens veranderen of verwijderen

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland. Ook bevat de BRP gegevens van mensen die Nederland hebben verlaten. Het is belangrijk dat u op de juiste manier staat ingeschreven in de BRP.

Bent u van mening dat uw persoonsgegevens niet juist zijn? Dan kunt u om correctie van uw gegevens vragen. Om deze gegevens te wijzigen zijn brondocumenten nodig. Daarmee toont u aan te dat uw huidige gegevens onjuist zijn. Als deze brondocumenten geaccepteerd worden, past de gemeente uw gegevens aan..

Soms kunt u ook gegevens laten verwijderen. Hebt u een geadopteerd kind dat jonger is dan 16 jaar? Of bent u zelf geadopteerd? U kunt dan bepaalde gegevens laten verwijderen. Dit kan alleen als het om gegevens van vóór de adoptie gaat.

Dit is ook mogelijk met gegevens van vóór geslachtsverandering. U vraagt dit schriftelijk aan bij de gemeente.

Gemeente Hattem

Postbus 93
8050 AB Hattem