Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Werkgevers en andere organisaties kunnen vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam hebt staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde om een VOG te krijgen, is dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd. Hebt u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt de screeningsautoriteit Justis of dit invloed heeft op uw nieuwe baan.

Kosten

  • Een VOG kost € 41,35.

(tarief 2022)

Hebt u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Meer weten over het aanvragen van een gratis VOG? Lees dan de informatie op de website van Justis.

Aanvraag

Wilt u een VOG aanvragen bij de gemeente? U moet dan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Hattem staan ingeschreven. U kunt online een VOG aanvragen.

VOG bij de gemeente aanvragen

Persoonlijk aanvragen

Komt u liever persoonlijk langs om een VOG aan te vragen? Dat kan ook. U kunt op afspraak terecht bij balie Burgerzaken in het stadhuis. Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier VOG.

Niet ingeschreven?

Staat u niet ingeschreven in de BRP? Dan kunt u uw aanvraag rechtstreeks indienen bij Justis.

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen een VOG aanvragen. De aanvraag kan rechtstreeks worden ingediend bij Justis.

Online aanvragen

Wilt u een VOG online aanvragen? Dat kan alleen als de (toekomstige) organisatie die de VOG van u vraagt de aanvraag start. Meer weten? Lees dan de aanvullende informatie op de website van Justis.