Vergunningen

 • Afvalwater lozen op de riolering

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het rioleringsstelsel, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

 • Alcohol schenken en/of verkopen

  Bent u een ondernemer met een horecabedrijf, kantine of slijterij? Dan moet u in het bezit zijn van een alcoholvergunning. Alleen dan mag u alcoholische dranken schenken of verkopen.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Het is niet toegestaan alcoholische dranken te verkopen buiten een horecabedrijf om. Voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, kunt u ontheffing aanvragen.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? Kijk dan eerst op www.omgevingsloket.nl

 • Bomen kappen

  Het kappen van bomen is niet altijd zomaar toegestaan. U hebt een vergunning nodig als de boom op de bomenlijst staat, of als het bestemmingsplan dat vereist. Dit geldt ook voor stevig snoeien.

 • Bord of spandoek plaatsen langs openbare weg

  Een organisatie krijgt maximaal 1 keer per jaar een ontheffing voor het plaatsen van een spandoek of aankondigingsbord. U kunt een ontheffing online aanvragen met uw DigiD.

 • Collecteren

  Als u een collecte of een inzamelactie wilt houden, hebt u een vergunning nodig. U kunt een collectevergunning online aanvragen met eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een demonstratie of betoging organiseren. Het is wel verplicht dit op tijd bij de gemeente te melden. U kunt online een demonstratie of betoging melden met uw DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

 • Evenementenvergunning

  Organiseer je een evenement op een voor publiek toegankelijke plaats? Dan heb je mogelijk een evenementenvergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Je kunt online een vergunning aanvragen of een melding indienen met DigiD of eHerkenning.

 • Horecabedrijf exploitatievergunning

  Begint u een horecabedrijf? Dan hebt u een exploitatievergunning nodig. Een horecabedrijf kan namelijk overlast veroorzaken voor de omgeving. U kunt online een vergunning aanvragen met uw DigiD.

 • Incidentele festiviteit organiseren

  Organiseert u een evenement en wilt u graag ontheffing van de geldende geluidsnormen? U kunt een kennisgeving online indienen met uw DigiD.

 • Kabels en leidingen leggen

  Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Als u gaat graven met een machine, moet u een graafmelding doen.

 • Klein kansspel organiseren

  Voor het organiseren van kleine kansspelen die voor het publiek toegankelijk zijn, is toestemming van de gemeente nodig. U kunt een vergunning online aanvragen met uw DigiD.

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij worden loten verkocht en maken de deelnemers kans op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. U kunt een vergunning online aanvragen met uw DigiD.

 • Milieumelding doen

  Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels.

 • Omgevingsvergunning

  Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningscheck doen. Zo ziet u meteen of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u meteen een omgevingsvergunning aanvragen. Dat kan op dezelfde site.

 • Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

  Als er veel mensen samenkomen in een gebouw dat van u is, moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken.

 • Omgevingsvergunning milieu

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

 • Omgevingsvergunning monument

  Voor werkzaamheden aan een monument hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig.

 • Ontheffing winkelopenstelling

  Winkels moeten op bepaalde tijden gesloten zijn. Een ontheffing geeft toestemming een winkel te openen buiten de vastgestelde openingstijden. U kunt een ontheffing online aanvragen met eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

 • Reclame plaatsen

  Wilt u reclame aan uw pand aanbrengen? Dan hebt u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

 • Regels voor straatartiesten

  U mag als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar of gids op of aan de weg optreden of muziek ten gehore brengen. Hier leest u de voorwaarden.

 • Rioolaansluiting

  Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Dit kunt u online doen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

 • Seksbedrijf exploitatievergunning

  Als u een seksbedrijf wilt beginnen, hebt u een vergunning nodig. Deze vergunning moet u aanvragen bij de gemeente. U kunt online een afspraak met ons maken

 • Sloopmelding

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen, of een melding doen.

 • Sloopvergunning

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

 • Speelautomaten exploiteren

  Als je een kansspelautomaat wilt plaatsen, zoals een fruitautomaat, heb je een vergunning nodig. Dit heet een aanwezigheidsvergunning. Deze vergunning kun je bij ons aanvragen. Dit kan online met eHerkenning en DigiD namens een bedrijf).

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u spullen verkopen of reclame maken langs de weg? Dan hebt u een vergunning nodig. U kunt een vergunning online aanvragen met uw DigiD.

 • Terrasvergunning

  Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt. U kunt een terrasvergunning online aanvragen met uw DigiD.

 • Textiel inzamelen

  Wilt u oude kleding en schoenen ophalen voor hergebruik, een goed doel of de handel? Vraag dan eerst toestemming voordat u begint. Dit kunt u online aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf of organisatie.

 • Uitrit, melding

  Wilt u een uitrit maken of veranderen bij uw bedrijf of huis? Dit moet u melden bij de gemeente.

 • Uitstalling plaatsen bij een winkel

  Als ondernemer kunt u een uitstalling plaatsen bij uw winkel. Daar mag u producten uitstallen die u ook in de winkel verkoopt. Hier leest u de voorwaarden.

 • Venten

  Als u verbruiksartikelen wilt venten, hebt u geen vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van oliebollen, cake of pepernoten. Hier leest u de voorwaarden.

 • Vuur stoken in de openlucht

  U mag zonder toestemming geen vuur stoken in de openlucht. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen. U kunt online een afspraak met ons maken.