Vergunningen

 • Afvalwater lozen op de riolering

  Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het rioleringsstelsel, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

  Meer informatie

 • Alcohol schenken en/of verkopen

  Bent u een ondernemer met een horecabedrijf, kantine of slijterij? Dan moet u in het bezit zijn van een alcoholvergunning. Alleen dan mag u alcoholische dranken schenken of verkopen.

  Meer informatie

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Het is niet toegestaan alcoholische dranken te verkopen buiten een horecabedrijf om. Voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, kunt u ontheffing aanvragen.

  Meer informatie

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? Kijk dan eerst op www.omgevingsloket.nl

  Meer informatie

 • Bomen kappen

  Het kappen van bomen is niet altijd zomaar toegestaan. U hebt een vergunning nodig als de boom op de bomenlijst staat, of als het bestemmingsplan dat vereist. Dit geldt ook voor stevig snoeien.

  Meer informatie

 • Bord of spandoek plaatsen langs openbare weg

  Een organisatie krijgt maximaal 1 keer per jaar een ontheffing voor het plaatsen van een spandoek of aankondigingsbord. U kunt een ontheffing online aanvragen met uw DigiD.

  Meer informatie

 • Collecteren

  Als u een collecte of een inzamelactie wilt houden, hebt u een vergunning nodig. U kunt een collectevergunning online aanvragen met eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

  Meer informatie

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een demonstratie of betoging organiseren. Het is wel verplicht dit op tijd bij de gemeente te melden. U kunt online een demonstratie of betoging melden met uw DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

  Meer informatie

 • Evenementenvergunning

  Wilt u een evenement organiseren? Dan hebt u meestal een vergunning nodig, of moet u een melding indienen. U kunt online een vergunning aanvragen of een melding indienen met DigiD of eHerkenning.

 • Horecabedrijf exploitatievergunning

  Begint u een horecabedrijf? Dan hebt u een exploitatievergunning nodig. Een horecabedrijf kan namelijk overlast veroorzaken voor de omgeving. U kunt online een vergunning aanvragen met uw DigiD.

  Meer informatie

 • Incidentele festiviteit organiseren

  Organiseert u een evenement en wilt u graag ontheffing van de geldende geluidsnormen? U kunt een kennisgeving online indienen met uw DigiD.

  Meer informatie

 • Kabels en leidingen leggen

  Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Als u gaat graven met een machine, moet u een graafmelding doen.

 • Klein kansspel organiseren

  Voor het organiseren van kleine kansspelen die voor het publiek toegankelijk zijn, is toestemming van de gemeente nodig. U kunt een vergunning online aanvragen met uw DigiD.

  Meer informatie

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij worden loten verkocht en maken de deelnemers kans op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. U kunt een vergunning online aanvragen met uw DigiD.

  Meer informatie

 • Milieumelding doen

  Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels.

  Meer informatie

 • Omgevingsvergunning

  Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningscheck doen. Zo ziet u meteen of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u meteen een omgevingsvergunning aanvragen. Dat kan op dezelfde site.

  Meer informatie

 • Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

  Als er veel mensen samenkomen in een gebouw dat van u is, moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken.

  Meer informatie

 • Omgevingsvergunning milieu

  Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

  Meer informatie

 • Omgevingsvergunning monument

  Voor werkzaamheden aan een monument hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig.

  Meer informatie

 • Ontheffing winkelopenstelling

  Winkels moeten op bepaalde tijden gesloten zijn. Een ontheffing geeft toestemming een winkel te openen buiten de vastgestelde openingstijden. U kunt een ontheffing online aanvragen met eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

  Meer informatie

 • Reclame plaatsen

  Wilt u reclame aan uw pand aanbrengen? Dan hebt u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

  Meer informatie

 • Regels voor straatartiesten

  U mag als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar of gids op of aan de weg optreden of muziek ten gehore brengen. Hier leest u de voorwaarden.

  Meer informatie

 • Rioolaansluiting

  Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Dit kunt u online doen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

  Meer informatie

 • Seksbedrijf exploitatievergunning

  Als u een seksbedrijf wilt beginnen, hebt u een vergunning nodig. Deze vergunning moet u aanvragen bij de gemeente. U kunt online een afspraak met ons maken

  Meer informatie

 • Sloopmelding

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen, of een melding doen.

  Meer informatie

 • Sloopvergunning

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen.

  Meer informatie

 • Speelautomaten exploiteren

  Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen, zoals een fruitautomaat, hebt u een vergunning nodig. Dit heet een aanwezigheidsvergunning. Deze vergunning kunt u online aanvragen met uw DigiD.

  Meer informatie

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u spullen verkopen of reclame maken langs de weg? Dan hebt u een vergunning nodig. U kunt een vergunning online aanvragen met uw DigiD.

  Meer informatie

 • Terrasvergunning

  Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt. U kunt een terrasvergunning online aanvragen met uw DigiD.

  Meer informatie

 • Textiel inzamelen

  Wilt u oude kleding en schoenen ophalen voor hergebruik, een goed doel of de handel? Vraag dan eerst toestemming voordat u begint. Dit kunt u online aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf of organisatie.

  Meer informatie

 • Uitrit, melding

  Wilt u een uitrit maken of veranderen bij uw bedrijf of huis? Dit moet u melden bij de gemeente.

  Meer informatie

 • Uitstalling plaatsen bij een winkel

  Als ondernemer kunt u een uitstalling plaatsen bij uw winkel. Daar mag u producten uitstallen die u ook in de winkel verkoopt. Hier leest u de voorwaarden.

  Meer informatie

 • Venten

  Als u verbruiksartikelen wilt venten, hebt u geen vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van oliebollen, cake of pepernoten. Hier leest u de voorwaarden.

  Meer informatie

 • Vuur stoken in de openlucht

  U mag zonder toestemming geen vuur stoken in de openlucht. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen. U kunt online een afspraak met ons maken.

  Meer informatie