Alcohol schenken en/of verkopen

Bent u een ondernemer met een horecabedrijf, kantine of slijterij? Dan moet u in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning. Alleen dan mag u alcoholische dranken schenken of verkopen.

Een drank- en horecavergunning hebt u nodig bij de start van een nieuwe onderneming. Ook als u een bestaande onderneming overneemt, hebt u deze vergunning nodig. Dat geldt ook als u de bedrijfsvoering en/of inrichting van uw onderneming wijzigt.

Komt er een nieuwe leidinggevende bij u werken? Meld dit dan bij de gemeente via formulier model A. Hij of zij kan meteen aan het werk. De gemeente controleert de achtergrond van uw nieuwe medewerker. Zo kijken we of hij of zij een strafblad heeft.

Vervolgacties

De gemeente controleert of uw horeca-inrichting of slijterij voldoet aan de regels van de Drank- en Horecawet. Constateren wij een overtreding, dan kunnen we hiertegen optreden.

Voorwaarden

In de drank- en horecavergunning staan regels. Als u zich hier niet aan houdt, kan de gemeente u een boete geven. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen gedurende maximaal 12 weken. De burgemeester kan uw vergunning ook helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

  • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
  • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
  • Leidinggevenden moeten een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.
  • De vergunning is onbeperkt geldig, totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.
  • Er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn als de horeca-inrichting of slijterij geopend is.

Kosten

De kosten voor de aanvraag van een vergunning vindt u in de legesverordening.

Aanvraag

Om een drank- en horecavergunning aan te vragen, moet u een aantal documenten invullen en meesturen. Dit zijn:

  • Model A: voor de commerciële horeca kunt u dit formulier gebruiken.
  • Model A bijlage: alle leidinggevenden moeten een verklaring invullen.
  • Model B: dit formulier is bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Dit heet ook wel ‘paracommercie’.
  • Model B bijlage: alle leidinggevenden moeten een verklaring invullen.

Wilt u een horecavergunning aanvragen, maak dan online een afspraak met de gemeente voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek nemen wij onder andere met u door welke documenten u samen met de aanvraag in moet dienen.

Afspraak maken

Wet Bibob

De Wet Bibob maakt het de overheid mogelijk bepaalde vergunningen en subsidies te weigeren of in te trekken. Dat kan als het vermoeden bestaat dat de ondernemer de vergunning gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld.

Het Bibob-vragenformulier moet u samen met de aanvraag drank- en horecavergunning indienen. Op basis hiervan onderzoekt de gemeente de integriteit van uw onderneming. Bij twijfel schakelt de gemeente het Landelijk Bureau Bibob in. De gemeente neemt in dit geval contact met u op.

Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A) (pdf 51 kb)
Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A) - Bijlage (pdf53 kb)
Paracommercieel horecabedrijf uitoefenen (model B) (pdf 132 kb)
Paracommercieel horecabedrijf uitoefenen (model B) - Bijlage (pdf 52 kb)
Vragenformulier Wet Bibob (pdf 75 kb)
Vragenformulier Wet Bibob - Bijlagen (pdf 58 kb)
Checklist besluit eisen inrichtingen drank- en Horecawet (Horecabedrijf) (pdf 80 kb)
Checklist besluit eisen inrichtingen drank- en Horecawet (Slijtersbedrijf) (pdf 82 kb)