Alcohol tijdelijk schenken

Het is niet toegestaan alcoholische dranken te verkopen buiten een horecabedrijf om. Voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, kunt u ontheffing aanvragen. Een ontheffing geeft u toestemming om tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank, zoals bier en wijn, te verkopen zonder alcoholvergunning. U kunt een ontheffing krijgen voor een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard van maximaal twaalf aaneengesloten dagen.

De politie ontvangt een afschrift van de ontheffing. De politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente kunnen tijdens het evenement controleren of u zich aan de regels houdt.

Voorwaarden

Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon:

  • die minimaal 21 jaar is;
  • die voldoet aan de eisen van zedelijk gedrag. Dat betekent bijvoorbeeld dat deze persoon in de afgelopen 5 jaar niet in de gevangenis heeft gezeten. Ook heeft hij of zij in de afgelopen 5 jaar geen psychiatrische straf gehad vanwege een misdrijf.

Aanvraag

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Het aanvraagformulier kunt u sturen aan gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

Ontheffing verstrekken zwakalcoholhoudende drank tijdens evenementen (model C) (pdf 104 kb)

U kunt ook online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken