Bomen kappen

Het kappen van bomen is niet altijd zomaar toegestaan. U hebt een vergunning nodig als de boom op de bomenlijst staat, of als het bestemmingsplan dat vereist. Dit geldt ook voor stevig snoeien.

Staat de boom op de bomenlijst? Dan is de vergunning die u nodig hebt een omgevingsvergunning voor de activiteit 'het vellen van een houtopstand'. Staat in het bestemmingsplan dat u voor het vellen van een houtopstand een vergunning nodig hebt? Dan gaat het om een omgevingsvergunning voor 'het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde'.

Bomen die niet op de bomenlijst staan, en waarvan het bestemmingsplan niet bepaalt dat u een vergunning nodig hebt, mag u zonder vergunning omhakken of stevig snoeien.

Voorwaarden

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een boom, dan gelden een paar voorwaarden.

  • Een verzoek wordt soms afgewezen als de boom geen ernstige hinder oplevert of gevaar vormt voor de omgeving.
  • Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in uw buurt.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Ga naar www.omgevingsloket.nl

De bomenlijst vindt u terug in het groenbeleid.

Persoonlijk aanvragen

Komt u liever persoonlijk langs om een vergunning aan te vragen? Dan kunt u op afspraak terecht bij afdeling Vergunningverlening en Handhaving in het stadhuis.

Afspraak maken