Bord of spandoek plaatsen langs openbare weg

Langs of over de weg mag u zonder toestemming geen spandoek met gevoelens of gedachten ophangen. Ook mag u daar geen aankondigingsbord plaatsen.

Wilt u een spandoek of aankondigingsbord met reclame plaatsen? Kijk voor meer informatie bij reclame plaatsen.

Locaties spandoeken en aankondigingsborden

Een organisatie krijgt maximaal 1 keer per jaar een ontheffing voor het plaatsen van een spandoek of aankondigingsbord. U mag het spandoek of aankondigingsbord maximaal 1 week plaatsen op de volgende plekken:

 • Langs de Apeldoornseweg ter hoogte van de sportvelden. Exacte locatie: tussen de geplaatste groene palen.
 • Kruising Hessenweg/Vuursteenberg, in de berm. Exacte locatie: tussen de geplaatste blanke en groene paal.
 • Hilsdijk, voor spoorwegovergang ter hoogte van NTP Infra Hattem. Exacte locatie: tussen lantaarnpaal 36 en de geplaatste blanke paal.
 • Nabij de bunker bij de kruising stoplichten Geldersedijk/Zuiderzeestraatweg. Exacte locatie: tussen de geplaatste groene palen.

Voorwaarden

U mag een spandoek of aankondigingsbord plaatsen als:

 • het spandoek of aankondigingsbord geen gevaar oplevert voor de veiligheid;
 • er in dezelfde periode geen ander spandoek of aankondigingsbord hangt of staat;
 • het spandoek of aankondigingsbord het beheer en onderhoud van de weg niet onmogelijk maakt;
 • het spandoek of aankondigingsbord geen overlast veroorzaakt en
 • de afbeeldingen en teksten op het spandoek of aankondigingsbord geen andere mensen kwetsen.

Aanvraag

U kunt een spandoekontheffing online aanvragen met DigiD, eHerkenning en DigiD namens een bedrijf of organisatie.

Spandoekontheffing aanvragen

Liever persoonlijk contact? U kunt online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken

Aanpak

 • Als u de aanvraag indient, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag, ontvangt u een brief. Daarin staat het verzoek de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk en neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.
 • De gemeente toetst uw aanvraag aan de Algemene plaatselijke verordening en aan de nadere regels spandoeken en tijdelijke reclameborden.
 • Bij een positief advies verleent de gemeente u de ontheffing, eventueel onder voorwaarden.

De doorlooptijd is maximaal 8 weken. De gemeente kan deze termijn 1 keer met maximaal 8 weken verlengen. De aanvrager krijgt hiervan schriftelijk bericht.