Collecteren

Als u een collecte of een inzamelactie wilt houden, hebt u een vergunning nodig. Deze collectevergunning vraagt u bij de gemeente aan. De gemeente let bij de aanvraag op:

  • het doel van de inzameling;
  • uw organisatie en
  • het gewenste tijdstip waarop u de inzameling wilt houden.

Is uw organisatie aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en opgenomen in het collecterooster van het CBF? Dan kunt u een aanvraag indienen. U mag dan jaarlijks in Hattem collecteren in de periode die het CBF heeft aangegeven. Is uw organisatie niet opgenomen in het collecterooster van het CBF? Dan kunt u alleen een vergunning krijgen voor een ‘vrije periode’ in het collecterooster. Het collecterooster is te vinden op www.cbf.nl. Voor een inzameling in besloten kring hebt u geen vergunning nodig.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de collectevergunning zijn:

  • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn.
  • De collectant kan tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs laten zien.
  • U mag niet op zondag collecteren.
  • De vergunning is maximaal één week geldig.

Aanvraag

U kunt een collectevergunning online aanvragen met eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

Collectevergunning aanvragen

Liever persoonlijk contact? U kunt online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.