Incidentele festiviteit organiseren

Organiseert u een evenement en wilt u graag ontheffing van de geldende geluidsnormen? Een kennisgeving van een incidentele festiviteit kan zo’n ontheffing bieden. Voor de viering van bepaalde festiviteiten biedt het Activiteitenbesluit milieubeheer een vorm van ontheffing. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid in zogenaamde collectieve- en incidentele festiviteiten.

Collectieve festiviteiten in Hattem zijn Koningsdag, de Langste Dag en de jaarwisseling. Een incidentele festiviteit kent een meer individueel karakter. U kunt hierbij denken aan concerten of feesten. Voor deze festiviteiten kan de gemeente een uitzondering maken op de regels voor het maximale geluidsniveau. In de gemeente Hattem mogen de geluidsnormen op maximaal 4 dagen per jaar) overschreden worden. Een inrichting die valt onder het Activiteitenbesluit kan een kennisgeving incidentele festiviteit indienen. Zo’n inrichting is bijvoorbeeld een café, restaurant of sportkantine.

Aanvraag

U kunt een kennisgeving incidentele festiviteit online indienen met DigiD, eHerkenning en DigiD namens een bedrijf.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Liever persoonlijk contact? U kunt online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken

Aanpak

  • Nadat u de kennisgeving hebt ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een niet complete of niet correcte aanvraag ontvangt u een brief. Daarin vragen wij u uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken en gegevens.
  • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk. Wij nemen uw aanvraag dan niet in behandeling.
  • Keurt de gemeente uw aanvraag goed, dan krijgt de politie daarvan bericht. Ook wordt een bericht geplaatst in de huis-aan-huiskrant.