Klein kansspel organiseren

Voor het organiseren van kleine kansspelen (zoals tombola's, rad van fortuin en bingo's) die voor het publiek toegankelijk zijn, is toestemming van de gemeente nodig. Elke, tenminste drie jaar bestaande Nederlandse vereniging, met een duidelijk omschreven statutair doel, kan een vergunning aanvragen. Dit doel mag niet de beoefening van een kansspel zijn. De prijzen mogen geen hogere waarde hebben dan € 400 per serie of set, met een maximale waarde van € 1.550 per bijeenkomst.

Aanvraag

U kunt een klein kansspelvergunning online aanvragen met DigiD, eHerkenning en DigiD namens een bedrijf. U moet de aanvraag minimaal 3 weken van tevoren indienen.

Klein kansspelvergunning aanvragen

Liever persoonlijk contact? U kunt online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken

Aanpak

  • Nadat u de aanvraag hebt ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een niet complete of niet correcte aanvraag ontvangt u een brief. Daarin vragen wij u uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken en gegevens.
  • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk. Wij nemen uw aanvraag dan niet in behandeling.
  • Is de vergunning verleend? U moet zich aan de voorschriften houden die verbonden zijn aan het houden van een klein kansspel.