Loterij organiseren

Bij een loterij worden loten verkocht en maken de deelnemers kans op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. U vraagt deze vergunning aan bij de gemeente.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een vergunning als:

  • het doel van de actie van algemeen belang is. Ten minste de helft van de opbrengsten van de loterij wordt hieraan besteed.
  • de prijzen of premies niet hoger zijn dan € 4.500. Zijn de prijzen hoger? Dan moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, projectbureau kansspelen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een loterijvergunning, brengen we leges in rekening.

Aanvraag

U kunt een loterijvergunning online aanvragen met eHerkenning en DigiD namens een bedrijf. U moet de aanvraag minimaal 3 weken van tevoren indienen. De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag. Bent u het niet met de beslissing eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Loterijvergunning aanvragen

Liever persoonlijk contact? U kunt online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken

Aanpak

  • Nadat u de aanvraag hebt ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een niet complete of niet correcte aanvraag ontvangt u een brief. Daarin vragen wij u uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken en gegevens.
  • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk. Wij nemen uw aanvraag dan niet in behandeling
  • De gemeente toetst uw aanvraag aan de voorwaarden uit de Wet op de kansspelen. Zoals het doel van de opbrengst en de omvang van het prijzenpakket.
  • Op basis van deze toets krijgt u een vergunning, of niet.

Wetten en regels

Staat een loterij voor het publiek open? Dan is het aanvragen van een loterijvergunning verplicht volgens artikel 3 van de Wet op de kansspelen. Verkoopt u de loten alleen in besloten kring, bijvoorbeeld binnen een vereniging? Dan hebt u geen loterijvergunning nodig. Een voorwaarde is in alle gevallen dat niet meer dan 50% van de opbrengst naar het prijzengeld gaat.