Rioolaansluiting

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Wij gaan over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgen wij ook voor de aansluiting van je woning, bedrijf of gebouw op het riool. Wij verzorgen de aansluiting tot aan je eigen terrein. Vanaf daar moet je er zelf voor zorgen.

Ben je nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kun je een aanvraag bij ons indienen.

Aanvraag

Je kunt een aansluiting op het gemeenteriool aanvragen met DigiD, eHerkenning of DigiD namens een bedrijf.

Vergunning aansluiting gemeenteriool aanvragen

Liever persoonlijk contact? Je kunt online een afspraak met ons maken.

Afspraak maken

Aanpak

  • U ontvangt een ontvangstbevestiging of akkoord.
  • De gemeente controleert of de aanvraag compleet en correct is. Is de aanvraag niet compleet? Dan vragen wij u de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Dat moet u doen binnen de termijn die de gemeente noemt.
  • Doet u dit niet, dan neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.
  • De gemeente beoordeelt hoe de rioolaansluiting gemaakt moet worden. Dat doet de gemeente op basis van het bestemmingsplan, de kadastrale situatieschets en de aard en hoeveelheid van het af te voeren water. Eventueel vraagt de gemeente advies aan het Waterschap. Als het nodig is, komt de gemeente langs om onderzoek te doen.
  • De gemeente gaat na of er nog extra acties nodig zijn voor het aanleggen van de riolering. Denk aan het afgraven en afvoeren van grond en wegafzettingen.
  • Legt de gemeente de aansluiting niet zelf aan? Dan bepaalt de gemeente wel de voorwaarden waaronder een andere partij de aansluiting aan mag leggen.
  • Meestal beslist de gemeente binnen 13 weken over de aanvraag. De gemeente kan deze termijn één keer met 13 weken verlengen. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
  • De gemeente kan controleren of de rioolaansluiting volgens de voorwaarden in de vergunning is aangelegd.