Seksbedrijf exploitatievergunning

Als u een seksbedrijf wilt beginnen, hebt u een vergunning nodig. Deze vergunning moet u aanvragen bij de gemeente. Een seksbedrijf is bijvoorbeeld een bordeel, escortbedrijf of parenclub.

Stopt u met uw bedrijf, of neemt iemand uw bedrijf over? Dan moet u een melding doen bij de gemeente. Degene die uw bedrijf overneemt, moet een nieuwe vergunning aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het krijgen van een vergunning zijn onder andere:

  • De exploitant en de beheerder voldoen aan de gedragseisen uit de Algemene plaatselijke verordening.
  • Het seksbedrijf past in het gemeentelijk bestemmingsplan, het stadsvernieuwingsplan of de leefmilieuverordening.

Bijzonderheden

De wet Bibob maakt het mogelijk bepaalde vergunningen en subsidies te weigeren of in te trekken. Er moet dan sprake zijn van ernstig gevaar dat de vergunninghouder de vergunning misbruikt voor het plegen van strafbare feiten of het witwassen van geld. De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen naar de exploitant of beheerder van een seksbedrijf. Het Bibob-vragenformulier hoeft u niet direct op te sturen, maar pas als er aanleiding is voor nader onderzoek. De gemeente neemt in dat geval contact met u op.

Vragenformulier Wet Bibob (pdf 75 kb)
Vragenformulier Wet Bibob - Bijlagen (pdf 58 kb)

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente Hattem. De gemeente beslist binnen twaalf weken op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

U kunt een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken