Sloopmelding

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen, of een melding doen. Dit is verplicht om de openbare orde te beschermen, en de veiligheid van mensen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop voorkomen. Het ligt aan wat u wilt slopen of u een melding kunt doen of een vergunning nodig hebt.

Via www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningscheck doen. Dan weet u wat voor uw situatie van toepassing is.

Voorwaarden

Het ligt aan wat u wilt slopen of u een melding kunt doen of een vergunning nodig hebt. U hoeft alleen een melding te doen als u meer dan 10 m3 sloopafval hebt. Ook als u asbest wilt verwijderen moet u een melding doen. Laat een asbestinventarisatie maken. Zonder inventarisatie wordt uw melding niet geaccepteerd.

In de volgende gevallen hebt u een sloopvergunning nodig:

  • Als u sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren aan een beschermd monument.
  • Als een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit bepaalt dat u een vergunning nodig hebt voor het slopen van een bouwwerk.
  • Als u sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Aanvraag

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding nog 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest in zit.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken