Sloopvergunning

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Dit is verplicht om de openbare orde te beschermen en de veiligheid van mensen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop voorkomen. Het ligt aan wat u wilt slopen of u een melding kunt doen of een vergunning nodig hebt.

Via www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen om te kijken wat voor uw situatie van toepassing is. Op deze website kunt u ook lezen welke gegevens en documenten u bij een aanvraag moet indienen.

Voorwaarden

Het ligt aan wat u wilt slopen of u een melding kunt doen of een vergunning nodig hebt. U hoeft alleen een melding te doen als u meer dan 10 m3 sloopafval hebt. Ook als u asbest wilt verwijderen moet u een melding doen. Laat een asbestinventarisatie maken. Zonder inventarisatie wordt uw melding niet geaccepteerd.

In de volgende gevallen hebt u een sloopvergunning nodig:

  • Als u sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren aan een beschermd monument.
  • Als een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit bepaalt dat u een vergunning nodig hebt voor het slopen van een bouwwerk.
  • Als u sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning voor sloopwerkzaamheden vindt u in de legesverordening.

Aanvraag

U vraagt de omgevingsvergunning aan met uw DigiD bij het Omgevingsloket online. Ga naar www.omgevingsloket.nl

Wilt u meer informatie? Dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken