Speelautomaten exploiteren

Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen, zoals een fruitautomaat, hebt u een vergunning nodig. Dit heet een aanwezigheidsvergunning. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de gemeente. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig.

De Wet op de Kansspelen maakt een verschil tussen 'hoogdrempelige' en 'laagdrempelige’ inrichtingen.

  • Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs. Deze bedrijven mogen twee speelautomaten hebben. Dat mogen zowel kansspel- als behendigheidsautomaten zijn.
  • Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars, kantines en restaurants. Deze bedrijven mogen geen kansspelautomaten hebben.

Het college van burgemeester en wethouders verleent een aanwezigheidsvergunning per kalenderjaar of deel van een kalenderjaar.

Aanvraag

U kunt een aanwezigheidsvergunning online aanvragen met eHerkenning en DigiD namens een bedrijf. De gemeente toetst uw aanvraag aan de Wet op de Kansspelen. Op basis van deze toets neemt de gemeente het besluit de vergunning al dan niet te verlenen. De doorlooptijd is 8 weken. Deze termijn kan de gemeente 1 maal met maximaal 8 weken verlengen.

Aanwezigheidsvergunning speelautomaat aanvragen

Liever persoonlijk contact? U kunt online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken

Aanpak

  • Als u de aanvraag indient, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een niet-complete of niet-correcte aanvraag krijgt u een brief. Daarin staat het verzoek de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
  • Doet u dit niet? Dan verklaart de gemeente de aanvraag niet-ontvankelijk en neemt deze niet in behandeling.

Let op: u moet de aanvraag minimaal 3 weken voor plaatsing van de automaten indienen.

De politie controleert of het aantal en de aard van de geplaatste automaten overeenkomt met de verleende vergunning.

Tips

Meer informatie over het plaatsen van speelautomaten, vindt u op de website van de Kansspelautoriteit