Standplaatsvergunning

Wilt u spullen verkopen of reclame maken langs de weg? Dan hebt u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor een kraam of verkoopwagen aan het water of op eigen grond. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan. Wilt u in een kraam gedachten of gevoelens openbaar maken? Dan hebt u geen vergunning nodig. U hebt dit recht vanuit de Grondwet.

Wilt u als inwoner, bedrijf of instelling (eenmalig) op de weekmarkt in Hattem staan? Neem dan contact op met de stichting Markten Noord-Veluwe. Kijk voor meer informatie op weekmarkt.

Voorwaarden

Of u een standplaatsvergunning krijgt, hangt onder andere af van:

 • de activiteiten die plaatsvinden vanuit de standplaats;
 • het doel van de activiteit;
 • de locatie waarvoor u de vergunning aanvraagt;
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer;
 • het bestemmingsplan en
 • het straatbeeld.

Aanvraag

U kunt een standplaatsvergunning online aanvragen met uw DigiD. De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing. Deze termijn kan de gemeente eenmalig verlengen met maximaal 8 weken.

Standplaatsvergunning aanvragen

Liever persoonlijk contact? U kunt online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken

Aanpak

De volgende documenten hebt u nodig om een standplaatsvergunning aan te vragen:

 • kopie inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel (voor jaarstandplaats of seizoensstandplaats);
 • een situatietekening van de locatie van de standplaats en
 • een verklaring van het soort, de omvang en het doel van de activiteit.

Procedure

 • Nadat u de aanvraag hebt ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag krijgt u een brief met het verzoek de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken of gegevens.
 • Doet u dit niet, dan verklaart de gemeente uw aanvraag niet ontvankelijken neemt deze niet in behandeling.

De gemeente toets uw aanvraag aan een aantal zaken:

 • de voorwaarden uit de Algemene plaatselijke verordening (APV);
 • de voorwaarden van het standplaatsenbeleid en
 • de eisen van de milieuwetgeving als die van toepassing zijn.

Na deze toets verleent de gemeente de vergunning als u aan de voorwaarden voldoet.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.