Uitrit, melding

Wilt u een uitrit maken of veranderen bij uw bedrijf of huis? Dit moet u melden bij de gemeente. In sommige gevallen is het verboden een uitrit te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitrit naar de weg. Dat geldt als:

  • u geen melding doet van plannen om een uitrit te maken en/of
  • het college van burgemeester en wethouders het maken of veranderen van de uitrit heeft verboden.

Voorwaarden

Het college verbiedt het maken of veranderen van een uitrit als:

  • u daardoor het verkeer op de weg in gevaar brengt.
  • dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats.
  • het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast.
  • er sprake is van een uitrit van een perceel dat al een andere uitrit heeft. Deze voorwaarde geldt als de aanleg van deze tweede uitrit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Aanvraag

U kunt een melding voor het aanleggen of veranderen van een uitrit doorgeven met uw DigiD.

Melding aanleggen of veranderen van een uitrit

Liever persoonlijk contact? U kunt online een afspraak maken met een medewerker van Vergunningverlening en Handhaving.

Afspraak maken

Aanpak

De gemeente reageert binnen vier weken op uw melding. Hebt u na vier weken nog geen reactie ontvangen? Dan mag u de uitrit aanleggen of veranderen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. U moet dan binnen zes weken reageren. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.