Uitstalling plaatsen bij een winkel

Als ondernemer kunt u een uitstalling plaatsen bij uw winkel. Daar mag u producten uitstallen die u ook in de winkel verkoopt. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.

Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling hebt. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van openbare ruimte.

Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan. U mag de uitstalling dus niet als marktkraam gebruiken.

Volgens de Algemene plaatselijke verordening (APV) hebt u geen vergunning nodig voor het uitstallen van producten voor uw winkel. In de verordening precariobelasting staat wanneer de gemeente u precariobelasting oplegt.

Voorwaarden

Wilt u een uitstalling plaatsen? Dan zijn de voorwaarden daarvoor onder andere:

  • U veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer.
  • De plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan.
  • De uitstalling voldoet aan de gestelde afmetingen (maximaal 60 cm uit de gevel).