Venten

Als u verbruiksartikelen wilt venten, hebt u geen vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van oliebollen, rookworsten, speculaas, cake of pepernoten. Het gaat om verkoop langs de deur, zonder vaste standplaats. U moet tijdens het venten een geldig identiteitsbewijs bij u hebben. Voor het vrij mogen venten gelden wel regels.

Deze regels zijn:

  • De openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en het milieu mogen niet in gevaar komen.
  • U mag niet venten op zondagen. Ook ‘s avonds tussen 20.00 uur en 09.00 uur mag u niet venten.
  • U mag geen papier of ander materiaal (zwerfvuil) op straat achterlaten.
  • Eventuele aanwijzingen van de politie moet u opvolgen.
  • Voorkom dat u niet gelijktijdig vent met een andere vereniging, instelling of organisatie. Dit moet u onderling regelen. De gemeente Hattem is er niet verantwoordelijk voor wanneer dit wel gebeurt.
  • Bent u de organisator van de ventactie? Dan bent u verplicht ervoor te zorgen dat de gemeente Hattem, of derden, geen schade of overlast ondervinden door het venten. Ontstaat er toch schade, dan moet u deze vergoeden.