Register partijnamen gemeente Hattem

Iedere gemeente is verplicht om zijn geregistreerde partijen te vermelden.

In de gemeente Hattem is HattemCentraal de enige plaatselijk geregistreerde partij.

HattemCentraal
Riga 17
8052 BV Hattem
Tel: 038-8795606

info@hattemcentraal.nl
www.hattemcentraal.nl

Statutaire naam: HattemCentraal
Gemachtigde: A. de Graaf
Plv. gemachtigde: L.J.M.R. Meulman

De andere partijen staan landelijk geregistreerd en kunt u vinden op de website van de Kiesraad.